Astu liikmeks

Eesti Ornitoloogiaühingu liikmeks on oodatud igaüks, kes on huvitatud lindudest, nende tundma õppimisest ja kaitsmisest. Ühinguga liitumiseks piisab huvist ja heast tahtest.

Liikmed saavad osaleda ornitoloogiaühingu üritustel, linnuvaatlustel ja -loendustel, panustada vabatahtlikuna meie tegevustesse, toetada meid annetustega ja muul moel ühingu eesmärkide täitmisel kaasa lüüa.

Ühingu liikmeks saamiseks tutvu meie põhikirjaga ja täida sooviavaldus. Juhatus vaatab su avalduse üle ja saadab kinnituse liikmeks vastu võtmise kohta.

Liituda saab nii üksinda kui koos perega. Kuni 16-aastased saavad astuda noorliikmeks.

Kord aastas tuleb tasuda liikmemaks, mida kasutame linnukaitseliste tegevuste ellu viimiseks. Liikmemaksu tasunud inimesed saavad tasuta teabelehe Tiirutaja ja ajakirja Hirundo ning soodustusi meie partnerite juures.

Astu liikmeks