Kesktalvine veelinnuloendus

Kesktalvine veelinnuloendus toimub jaanuari keskpaigas. Osalemiseks tuleb valida endale sobiv avatud veega mereranniku lõik või siseveekogu ning kokku lugeda kõik kohatud veelinnud. Kui veelinnuloenduse kesksetel päevadel on juba muud plaanid, võib linde lugeda ka muul ajal jaanuaris.  Käigud võiks aga sättida võimalikult kesksete kuupäevade lähedale, sest jääolud võivad jaanuaris olla väga muutlikud. Veelinnuloenduse tulemusi saab sisestada kas ankeeti või otse Tartu Ülikooli PlutoF andmebaasi, viimasel juhul tuleb juurde märkida vaatluskoha jääolude kirjeldus.


Kesktalvine veelinnuloendus Saaremaal Veerel. Foto: Triin Kaasiku.

Jäävabadesse talvituspaikadesse koonduvad veelinnud sageli suurte kogumitena ja kogumite uurimine on kõige mõistlikum viis veelindude asurkondade seisundi ja arvukuse hindamiseks.  Veelindude uurimise, seire ja nende kaitse korraldamise põhjuseks on märgalade üha halvenev seisund, veekogude sagenev õlireostus ja vajadus reguleerida jahipidamist. Veelindude taliloendusi viiakse meil läbi juba 1967. aastast alates. Loendus on rahvusvaheline, alates 1995. aastast lülitatud Eesti riikliku bioloogilise seire programmi.


Peamiselt kühmnokk-luikedest ja  sõtkastest koosnev veelindude kogum. Foto: Triin Kaasiku.

Loenduse edu aluseks on olnud lihtsa ankeedi rutiinne kasutamine pika aja vältel. Vaatlejad on saanud igal aastal kokkuvõtte eelmise loenduse tulemustest. Kasutusel on olnud nii transekt- kui ka punktloendused. Rannikualadel on talvitajaid loendatud ka lennukilt ja helikopterilt.

Alates 1995. aastast on püsivateks seirekohtadeks: 

  • kõik siseveekogud, kus talvitavate veelindude (valdavalt sinikaelpartide) arv ületab stabiilselt 100 isendit (taolisi kohti on 40-50);
  • rannikulõigud, mis on jäävabad normaalsetel talvedel või o n teadolevalt olulised veelindude talvituspaigad (taolisi kohti on kuni 100). 

Kesktalvise veelinnuloenduse koordinaator on Leho Luigujõe. 
Kontakt: leho.luigujõe@emu.ee.

Kesktalvise veelinnuloenduse aruanded on avalikustatud keskkonnaseire veebilehel.