Öölaulikute loendus

Öölaulikute hulka kuulub mitme väga huvitava linnurühma esindajaid, kelle peamine häälitsusaeg langeb öötundidele. Öölaulikuteks on meil näiteks rukkirääk, põldvutt, täpikhuik, ööbik,  öösorr,  erinevad ritsiklinnud ja roolinnud.  Öölaulikuloenduse eesmärk on saada teavet nende liikide elupaigakasutuse ja arvukuse muutuste kohta. Loenduspaigana sobivad kõiksugused põõsastikud, niidud, kaldavallid, roostikud, samuti aiad ja lodud, kus kostub õhtuhämaruses hoogsat linnulaulu. 


Põllu- ja rohumaadel pesitsev rukkirääk laulab kõige aktiivsemalt öösel. 
Foto: Karl Adami 

Pane tähele!

  • Kuna loendada tuleb pimedas, ei saa välimuse põhjal liigimäärangut kontrollida, seega on oluline öölaulikud hääle järgi ära tunda. Vajadusel saab kasutada abivahendina salvestajat. 
  • Loendada tuleks hea ilmaga.
  • Raja pikkus võiks olla umbes 10 km.
  • Loendada on soovitav kella 24 ja 3 vahel (piirajad on 23...6).
  • Loendusperioode on kolm: 1) 20.-31. mai; 2) 1.-12. juuni; 3) 13.-24. juuni. Kui see aga pole võimalik, siis ei maksa heituda, väärtuslik on ka ühekordne loendus.
  • Loendustulemused tuleb kanda hiljem ankeedile ja saata loenduse koordinaatorile.

Öölaulikute loenduse koordinaator on Jaanus Elts.  
Kontakt: Jaanus.Elts@eoy.ee 

Öölaulikute tundmaõppimisel on abiks Veljo Runneli ja Fred Jüssi koostöös valminud ja ajakirja "Eesti Loodus"  poolt välja antud heliplaat "Hääled öös".  Samuti leiab öölaulikuid Veljo Runneli loodud "Loodusheli" veebikeskkonnast. 

Kuula lisaks:  Jaanus Elts tutvustab öölaulikute loendust raadios Elmar