Rahvusvahelised linnuvaatluspäevad "Birdwatch"

Sügiseti toimub rahvusvaheline linnuvaatlus  Birdwatch, mida korraldab maailma linnukaitseorganisatsioonide ühendus BirdLife International alates 1993. aastast.   Eestis koordineerib seda sündmust ornitoloogiaühing.  Birdwatch toimub lindude rände tippajal,  mis jääb perioodi septembri teisest poolest ja oktoobri esimese nädalani. Sel perioodil lendab meilt läbi miljoneid rändlinde, kes suunduvad talvitama Euroopa lõunaosasse või Aafrikasse.  

Birdwatch´il kaasalöömine eeldab õige vähe: tuleb lihtsalt nende kahe päeva jooksul leida aega linde vaadelda. See võib olla kasvõi tunnine jalutusretk, aga miks mitte ka tõepoolest terve nädalavahetuse vältav lindude jälgimine. Kirja pannakse kõik kuuldud-nähtud linnuliigid ja püütakse hinnata ka nende arvukust. 


Mustlaglede ränne Põõsaspeal.
Foto: Tiiu Tali

Birdwatch'i esmane eesmärk on pöörata tähelepanu lindudele ja nende vajadustele rände ajal. Suuri teaduslikke sihte ei seata, küll peetakse aga nii rahvuslikke kui ka rahvusvahelisi nimistuid, et teada, kui palju erinevaid linnuliike näha õnnestub.

2018. aastal toimusid rahvusvahelised linnuvaatluspäevad kahekümne viiendat korda ning neis osales ligi 40 Euroopa riiki. 25 aasta jooksul on enam kui 1,1 miljonit inimest vaadelnud kokku üle 73 miljoni linnu. Vaatluspäevade eesmärk on pöörata tähelepanu lindudele ja nende vajadustele rände ajal.